• Komunitní zahrada – tento projekt byl realizován ve školním roce 2021/22. Otevírá pozemek i pro mimoškolní aktivity, besídky a setkávání s rodiči. Také nabízí spolupráci Rodinnému centru Ferda
  • Jedlá Zahrada – tento projekt probíhá od února 2022 a bude zakončen v květnu 2023. Má za cíl zvýšit pestrost zahradních plodů a po dohodě s obcí dovést na pozemek pitnou vodu.
  • Školní Ekotým – realizace do konce roku 2022. Doplňuje tyto dva projekty vybudováním jezírka a nutného zázemí – kadibudky.

Více info: