Projekt Implementace KAP JMK II – Podpora podnikavosti a kreativity, koordinátor Lipka,
dotace 20.000,- Kč

Pracovní tým: žáci 8. třídy
Garant: R. Havelková, učitel
Doba realizace projektu: 2021/22

V rámci tohoto projektu chceme:
1) Podpořit využívání školní zahrady jako místo setkávání třídních kolektivů, žáků a rodičů – při školních besídkách, divadlech, akcích, přehlídkách, ohních… Časem třeba i jako místo k vícedenním akcím.
2) Otevřít zahradu široké veřejnosti – hlavně RC Ferda, tedy rodinám, které si také mohou na zahradě hospodařit a pomohou škole o pozemek pečovat, třeba i během letních prázdnin. Dále zvát veřejnost k brigádám, zahradním slavnostem, jarmarku plodů a výpěstků atd.

Jaké úpravy jsme udělali:
– vytvořili jsme volnější prostor pro dětské hry, vybudovali smyslový chodníček
– postavili jsme tři vyvýšené záhony, které slouží k výuce přírodopisu