Projekt Implementace KAP JMK II – Žákovský miniprojekt Podpora podnikavosti a kreativity, koordinátor Lipka, dotace 20.000,- Kč

Pracovní tým: žáci 7. třídy
Garant: J. Skřičková, učitel
Doba realizace: 2022/23

Jde nám o to, aby se školní pozemek co nejvíce využíval. Je nám líto, že se na zahradu dostaneme jen občas a kromě zpracování jablek na tradiční akci Jablkobraní z ní nemáme další užitek. Chceme zvýšit množství zahradních produktů a umožnit jejich další zpracování ve školních hodinách, ale nabídnout je i rodičům a rodinám z místního rodinného centra. Také se chceme domluvit s obcí, jestli by byla možnost přivést na pozemek pitnou vodu, aby se dalo oplachovat ovoce a zpracovávat plody.